Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z obowiązującym od 25.05.2018 Rozporzędzeniem o Ochronie Danych Osobowych, informujemy, że:

 

1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest Łazienka bez barier Aleksander Bankowiak z siedzibą przy ul. Pomorska 563, w Łodzi (kod pocztowy: 92-735), tel.:609-382-635 (adres e-mail: kontakt@lazienkabezbarier.com.pl).

 

2. Celem zbierania danych jest realizacja składanych zamówień, udzielanie informacji handlowej, dostawa zamówień, dokumentacja sprzedaży.

 

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych).

 

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania zamówienia, a w szczególności udokumentowanie sprzedaży i dostawę towaru. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zrealizowanie zamówienia.

 

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

 

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zobowiązań wynikających z zawartych umów.